16. ogulinski
festival bajki

Sadržaj je besplatan. Najava na kontakt: +385 98 364 329, ravnatelj.ikb@gmail.com

Scena: Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin